Home  |   Chinese Version
              Home       |        About Us       |        Administration       |        Faculty        |        Research       |        International Cooperations              
Faculty
Environmental science
Environmental engineering
Resources and environment
Modern analysis and test center
Experimental teaching center
Part-time Professor
Home > Faculty

Environmental science
·Jianmin Chen ·Zhaojie Cui ·Canzhu Gao ·Mingming Gao
·Xiaoming Li ·Chunguang Liu ·Lijun Ren ·Jixin Su
·Rui Wang ·Yan Wang ·Lingxiao Yang ·Yongquan Yin
·Weizhi Zhou
Environmental engineering
·Baoyu Gao ·Jinglan Hong ·Zhen Hu ·Lihui Huang
·Li Li ·Shanping Li ·Yujiang Li ·Shuang Liang
·Chunguang Liu ·Rutao Liu ·Ying Liu ·Shouqing Ni
·Haiyan Pei ·Haiyun Peng ·Xuefei Sun ·Shuguang Wang
·Xinhua Wang ·Chunhua Xu ·Dazhuan Zhao ·Jian Zhang
Resources and environment
·Xing Xu ·Qian Li ·Xindong Wang ·Yan Wang
·Shiping Xu ·Min Yue ·Qingyan Yue
Modern analysis and test center
·Suping Feng ·Ji Huang ·Cuiping Li ·Jishun Wang
·Hui Yu ·Ying Zheng
Experimental teaching center
·Nan Bao ·Shali Tan ·Xiaoli Xu ·Haixia Zhao
Part-time Professor
·Wenrong Hu ·Bo Zhang

Environmental Science and Engineering School of Shandong University, Copyright © 2014 Add: 27 Shanda Nan Road,Ji'nan, Shandong 250100, P.R.China Tel: (0)86-531-88364513