Home  |   Chinese Version
              Home       |        About Us       |        Administration       |        Faculty        |        Research       |        International Cooperations              
Faculty
Environmental science
Environmental engineering
Resources and environment
Modern analysis and test center
Experimental teaching center
Part-time Professor
Home > Faculty > Environmental engineering

Environmental engineering
·Baoyu Gao · Jinglan Hong ·Zhen Hu · Lihui Huang
· Li Li · Shanping Li · Yujiang Li · Shuang Liang
· Chunguang Liu · Rutao Liu · Ying Liu · Shouqing Ni
· Haiyan Pei · Haiyun Peng · Xuefei Sun · Shuguang Wang
· Xinhua Wang · Chunhua Xu · Dazhuan Zhao · Jian Zhang

Environmental Science and Engineering School of Shandong University, Copyright © 2014 Add: 27 Shanda Nan Road,Ji'nan, Shandong 250100, P.R.China Tel: (0)86-531-88364513